Betalingsbescherming

Als je een lening gaat afsluiten, dan brengt dat ook verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in je persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van het krediet tot een te zware last maken.

Je kunt je krediet beschermen tegen de volgende voorkomende omstandigheden:

  • overlijden;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • onvrijwillige werkloosheid.

Jouw krediet altijd beschermd 

Door onze Inkomsten Terugval Calculator (ITC), kunnen onze kredietadviseurs eenvoudig voor je berekenen wat voor effect het verlies van werk, ziekte, ongeval of in het ergste geval overlijden op je inkomen en vaste lasten heeft. De hoogte van de premie is afhankelijk van welke dekking jouw voorkeur geniet en welk advies tot stand is gekomen.

Betreffende kredietbeschermingen in de vorm van een maandpremie of koopsom hebben wij met de verzekeraars afgesproken dat wij hierover geen provisie willen ontvangen. Kredietkan bemiddelt dus alleen in netto verzekeringen. Dat wil zeggen dat wij alleen maandpremies afsluiten. Onze kredietadviseurs kunnen je hierin juist adviseren.
 

Betalingsbescherming: verplicht of niet?  

Kredietkan verplicht je niet om bij het aangaan van een lening een betalingsbescherming af te sluiten. Wel moeten wij tijdens de inventarisatiefase onderzoeken of je al een soortgelijk verzekering hebt en welke risico’s je loopt als je geen gebruik wenst te maken van ons advies. Mocht de kredietverstrekker deze verplichting wel als voorwaarde hebben, dan heb je het recht om zelf te bepalen bij wie je deze verzekering afsluit. Met een betalingsbescherming van Kredietkan kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan.

 

De algemene voorwaarden van onze verzekeringsmaatschappijen kun je hieronder downloaden: